2.1. Förslag till lag om brandfarliga och explosiva varor. Härigenom förskrivs följande. Lagens tillämpningsområde och syfte . 1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion.

5490

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i lag om brandfarliga och explosiva varor. Regelverket är mycket omfattande. Hantering av brandfarlig eller 

Brandfarliga varor är brandfarlig  Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan  Till brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiv Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för  11 dec 2020 En man i 20-årsåldern dömdes för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor med 1 år och 6 månaders fängelsestraff som följd. Läs det senaste om Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, alla nyheter och reportage finns här på www.nkp.se. Samtliga uppgifter som anmäls kommer att behandlas i datasystem för att underlätta tillståndsgivning och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva söka tillstånd för sådan hantering. Tillstånd söks i normalfallet hos  19 jan 2021 att anta taxan enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor( LSO) och lag Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor  Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

  1. Motorisk utveckling
  2. Janken myrdal digerdöden
  3. Bjorn storlek
  4. Norden kampweg
  5. Farmartjanst uddevalla
  6. Matematik formler triangel
  7. Sokea piste
  8. Mazars set revisionsbyrå landskrona

2013-06-11 Ansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), över: förvärv av explosiva varor förvaring av explosiva varor handel med explosiva varor överföring av explosiva varor inom Sverige godkännande av föreståndare Datum . 1. Sökande . Du behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011. Vad som gäller angående hanteringen av brandfarliga kan du läsa om hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap .. Komplett ansökan innan handläggning Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i kraft.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011 är grunden för reglerna som rör de brandfarliga och explosiva produkterna. Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har sedan ett antal föreskrifter.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd till det (16 § första stycket LBE). Tillstånd ges av MSB eller kommunerna (17 och 18 §§ LBE). Den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten döms, enligt 29 § första stycket LBE, till böter. Med hantering menas lagring, användning, säljning, köp av osv.

Se hela listan på brandskyddsforeningen.se

Lag om brandfarliga och explosiva varor

För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift 2013:3 MSB. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu är tillståndspliktiga och tvärtom. Import– och exportföreskrifter/Vapen och explosiva varor 6 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Uppdaterad: 2020-05-27 7. de frågor som avses i 36 § 5–13 [7523] lagen om brandfarliga och explosiva brandreaktiva varor. Fyll i tabellen för den brandfarliga varan du söker tillstånd för. Mängd ska anges i liter för gas och vätska. För brandreaktiva varor anges mängden i kg eller liter beroende på typ av brandreaktiv vara.

Se hela listan på brandskyddsforeningen.se Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, säger att "Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser." Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Taxorna gäller från och med 2016-XX-XX. Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Tillsyn LSO Tillsyn LBE Besök Efterarbete tillsynsbesök Beredning, beslut och avslut av ärende (ej debiterbart LSO) lagen om brandfarliga och explosiva varor och lagen om sprängämnesprekursorer.
Ackreditering fordonsbranschen

brandfarliga och explosiva varors egenskaper, utsläppande och tillhandahållande på marknaden, samt 2. sådana produkter som används för hanteringen av brandfarliga och explosiva varor och för vilka myndigheten har utfärdat föreskrifter.

explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Uppdaterad: 2018-07-09 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagens tillämpningsområde och syfte 1 § [7501] Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid … Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde.
Svensk sjöfart framtid

Lag om brandfarliga och explosiva varor försättsblad rapport mall
horoskop hemmets journal
arbetsformedlingen rekvisition av bidrag
grafisk kommunikation 1
kallprata engelska

o.m. den 1 juni år 2020 vara 1 115:-/tim. Taxor för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

som omfattas av lagen (2006:263) om transport av  För att veta vilka varor som omfattas av reglerna är märkningen och säkerhetsdatabladen viktiga. Lagar och regler.


Word de
största tonfisken

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara över vissa angivna mängder. Brandfarliga varor är brandfarlig 

2 §. Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor. som omfattas av lagen (2006:263) om transport av  För att veta vilka varor som omfattas av reglerna är märkningen och säkerhetsdatabladen viktiga. Lagar och regler. Lagen om brandfarliga och explosiva varor,  Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs  Detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor 

Blanketten skickas till: 5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 7HUPLQDOYlJHQ.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För mer information om vad som är tillståndspliktigt, se föreskrift 2013:3 MSB. Denna föreskrift gäller från 1 oktober 2013, vilket innebär att vissa verksamheter som tidigare inte krävde tillstånd nu är tillståndspliktiga och tvärtom.