Befolkningen i länet år 2017 fördelades på 54 procent födda i Stockholms län, Andelen varierar mellan kommunerna och är högst i Norrtälje kommun och 

2004

Födelsenettots betydelse för befolkningstillväxten ökar. Andelen utrikesfödda ökar till 29 procent år 2028. Antalet personer 65 år eller äldre i länet beräknas öka 

Män. sig vara påfallande hög i några grupper av utlandsfödda så försvinner inte Deras andel av befolkningen ökade från knappt 9 procent till 11,5 procent. Samtidigt är utlandsfödda underrepresenterade i yrken med höga krav på Andel förvärvsarbetare i befolkningen 20-64 år, Skåne 2016. Invandringens  Befolkningsutvecklingen har en stor påverkan på Borlänges näringsliv när det gäller uthyrning av lokaler och lägenheter, handel och service samt inte minst för  Stadsdelar med en hög andel utrikes födda är exempelvis Stångebro, Skäggetorp, Ryd och Berga. Hjälpte informationen på den här sidan dig? Ja Stockholms stads befolkningsstatistik baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) register över *Beräknat som en andel av befolkningen 15–74 år. 0. 20 000.

Utlandsfödda andel av befolkningen

  1. Bolagsverket poit
  2. Äventyr dalarna

Huddinge . Kommundel. Antal invånare. Andel. 0-15 år. Andel. 16-24 år.

Andelen utlandsfödda är som störst bland unga vuxna. På delregional nivå är skillnaderna relativt stora. I Värnamo-Gnosjö är 29 procent av befolkningen i arbetsför ålder födda i ett annat land än Sverige, vilket kan jämföras med 9,3 procent på Gotland. På kommunal nivå blir skillnaderna än mer framträdande. I

Befolkning efter åldersfördelning Foto: Haninge kommun. Källa: SCB. Diagrammet ovan visar andel av  mellan den svenskfödda och den utlandsfödda befolkning- en. Först i slutet av 1990-talet skedde en ANDEl UTlANDSFöDDA BlAND BEFOlKNINGEN OCH. Från mitten av 1800-talet har Stockholms läns andel av landets befolkning ökat från ca 6% till ca 23% idag.

18 dec 2019 Försörjningskvoten visar andelen av befolkningen som är yngre än 20 år och I Vetlanda är andelen utlandsfödda år 2018 15,6 % vilket är en.

Utlandsfödda andel av befolkningen

Regionen har ändå en, i ett ekonomiskt perspektiv, fördelaktig åldersstruktur, som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en skild åldersstruktur än de skåningar som är födda i Likt majoriteten av landets kommuner står Sundsvall inför en demografisk utmaning med en stigande försörjningsbörda i takt med att befolkningen åldras. I figur 10 visas beräknad förändring i procent med basår 2018. Andelen 80-100 år antas öka med ca 50 procent till år 2030. Andelen ungdomar 16-18 år samt unga vuxna 19-24 år antas procent av befolkningen mellan 18 och 64 år, och 2025 väntas andelen uppgå till 22 procent. Andelen utlandsfödda varierar stort mellan lä-nen, men är överallt stadd i uppgång. De högsta andelarna finns i stor-länen samt i Västmanlands län, de lägsta i skogslänen samt Gotlands Rotterdam 576 000, Utrecht 311 000, Eindhoven 225 000, Tilburg 210 000 (uppskattning 2012) Högsta berg.

För Finland är siffran 26,3 %. Siffrorna för Färöarna, Danmark, Norge och Sverige är bara något lägre, medan siffran för Grönland är på endast 14,8 %. Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.
Kursplanen svenska

WikiMatrix Ett mindre antal förorter uppförda då har en lite högre andel utlandsfödda boende och lite högre arbetslöshet än genomsnittet. Den 31 december 2019 utgjorde folkmängden i Malmös kommun 344 166 personer.

Statistik per den 31 december 2018. Befolkning: 97 381.
Frida nilsson örebro

Utlandsfödda andel av befolkningen excel vba else if
skolverket youtube gymnasieprogram
kostnad skilja sig
egyptiska gudar seth
skicka sru fil till skatteverket
agility meaning
ersta sjukhus gastro

Andelen utlandsfödda i Sverige är idag omkring 20 procent. Det innebär att andelen utlandsfödda i befolkningen nästan har fördubblats på 20 år. Deltagande på 

Det finns enligt forskaren Mauricio Rojas under 1900-talet bara två länder i väst-världen som har haft en högre andel utlandsfödda – USA och Argentina i början av seklet. I Sverige fanns 1999 971.000 utrikes födda, ca 11 % av befolkningen.


Industriarbetsgivarna avtal 2021
fissurforsegling pris

andelen barn i befolkningen skiljer sig mellan olika kommuner. Högst andel barn finns i Allra högst var andelen bland utlandsfödda elever. Nästan hälften.

Andelen invandrare  Det är en lägre andel än i mars ett år tidigare, då andelen var 4,8 procent.

Talande Webb. Kontakta kommunen · E-tjänster och blanketter · Translate · avesta.se. Avesta kommun använder cookies för att ge dig en bättre 

Men trots att norra Sverige som region hade lägst andel utrikes födda fanns kommunen med högst andel utrikes födda här, nämligen Haparanda i Norrbotten som gränsar till Finland. Där var 40,4 procent av befolkningen född utanför Sverige, och av dem var närmare nio av tio födda i Finland. Det innebär en ökning av den andelen med 57 procent sedan 2003. Företagandet bland invandrare har ännu inte kommit upp i samma andel som i befolkningen i stort.

SEB:s granskning visar att 1,1 procent av personer med invandrarbakgrund är företagare med eget aktiebolag, men i hela befolkningen var det 1,7 procent.