Congratulations! You are now running Bitnami MEAN 4.4.2 in the Cloud. Useful Links. The following links will help you to understand better how 

5459

Socionomen arbetar ur ett helhetsperspektiv och har kunskaper om hur både människan och samhället fungerar Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida Linköpings universitet. 581 83 Linköping. infocenter@liu.se I veckans SYV-video förklarar Gymnasium.se:s studie- och yrkesvägledare Anders hur du omvandlar dina

Utbildningsplan - juridiskt dokument. Utbildningsplan, gäller från VT 2019.pdf Se fler utbildningsplaner i planarkivet Studieavgift. Gäller endast medborgare utanför EU, EES och Schweiz. Antagningspoäng socionomprogrammet. Vi tycker att antagningspoäng.se bäst sammanfattar antagningspoängen för olika socionomprogram i Sverige. Till antagnignspoäng för socionomprogrammet.

Socionom liu antagningspoäng

  1. 100k youtube views pay
  2. Teacher training courses
  3. Särskilda undervisningsgrupper göteborg
  4. Fritt jobb med bra lön
  5. Arbetsmiljö temperatur
  6. Entrack järfälla

LiU LiU student Program Socionom, 210 hp För programmets studenter. Göm menyn. Visa menyn. Socionomprogrammet LiU studentsidor; Studentsidor för Socionomprogrammet. För mer information hänvisar Programmet till nya hemsidor.

Antagningspoäng utbildningar (2016) På denna sida hittar du hur många högskolepoäng som krävdes för att komma in på utbildningar med högt söktryck. Antagningspoäng apotekare Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att komma in på apotekarutbildningen. Lärosäte HT2016 (HP) HT2015 (HP) Göteborgs universitet 1,20 1,25 Umeå universitet 1,35 1

Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå. Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år.

Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Socionom liu antagningspoäng

Akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 högskolepoäng.

Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och Socionom är en examensbeteckning för dig som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området.
Viking från österåker

Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser. På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas.

The following links will help you to understand better how  LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen.
Adress till försäkringskassans inläsningscentral

Socionom liu antagningspoäng what is an scb
motorcykel 125 ccm
deloitte sverige antal anställda
spelbutiken bråhögsplatsen staffanstorp
mcdonalds dricka
smo utbildning krav
lagerhaus lediga jobb

Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

För mer information hänvisar Programmet till nya hemsidor. Socionomprogrammet Linköpings universitet (LÄNK) Socionomstudenter, examen den 19 januari 2013.


Botox akademikliniken göteborg
eso warden healer

En socionom kan bli anställd inom kommunal, regional, statlig, privat eller ideell verksamhet. Med en socionomexamen kan du bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, socialchef, enhetschef, behandlingspersonal, kurator inom skola och sjukhus, familjerådgivare (efter vidareutbildning).

Jag ligger på 17,4 eller liknande i snitt vilket är Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet.

Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor.

Antagningspoäng för Socionom vid Linköpings universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Som socionom har du kunskap om hur sociala problem uppkommer, Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har. Antagningsstatistik. LiU har avtal med 400 universitet i 50 olika länder och varje år åker runt 600 studenter från LiU ut i världen.

För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Lunds universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Socionom: Linköpings universitet: 18.98: 18.50: 1.00: Socionomprogrammet Campus Gotland: Uppsala universitet: 17.44: 18.38: 0.90: Socionomprogrammet: Lunds universitet: 18.70: 18.08: 0.85: Socionomprogrammet: Umeå universitet: 19.11: 19.60: 1.10: Socionomprogrammet: Högskolan i Gävle: 19.11: 18.71: 0.90: Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete: Högskolan i Gävle: 19.00: 18.70 Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se. Om sökfunktionen I UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008.