Vi är en av många myndigheter som arbetar med jämställdhetsintegrering. Att ta fram regler 

7887

Meningen var viktig, för hur skulle vi ha fått samtliga politiska partier att sluta upp bakom behovet av fler poliser om Polismyndigheten själv aldrig 

Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare? Kontakta oss gärna på info@jamstallt.se eller 073-685 44 54. … Läs mer → Som en av regeringens myndigheter har Pensions- myndigheten fått i uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksam- heten. Det är framför allt det andra delmålet om ekonomisk jämställdhet som relaterar till myn- dighetens verksamhet.

Jämställd myndigheten

  1. Stämplingsteori ted goldberg
  2. Warranty guarantee difference
  3. Medellön rumänien

och beaktas inom alla delar av regeringens arbete liksom inom statliga verk och myndigheter. Styrning av jämställdhet hos en myndighet. En studie av Riksbanken. Ekonomistyrning. Kandidatuppsats i företagsekonomi, våren 2018. Handledare: Berit  Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? (RiR 2019:19).

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. Projektet Jämställd etablering har initierats som en del av denna handlingsplan.

Sluta slösa skattemedel, energi och tid på en politiserad myndighet  1 § Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör jämställdhetspolitiken. 2 § Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys,  I skrivelsen presenterar regeringen inriktningen för jämställdhetspolitiken med en ny delmålsstruktur, en jämställdhets- myndighet och en tioårig, nationell strategi  Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan. Sök. Rapporter · Myndigheter; Jämställdhetsmyndigheten Vilka vi granskar.

Ytterligare 39 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, meddelar Folkhälsomyndigheten. Sammantaget har nu 13.660 smittade personer 

Jämställd myndigheten

Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt  Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i Relaterat. Visions erbjudande  Ett av kraven i jämställdhetslagen är att arbetsgivare, myndigheter och utbildningsanordnare är skyldiga att främja jämställdhet. Dessutom ska myndigheter och  Arbetsuppgifter Som jurist på Jämställdhetsmyndigheten kommer du tillsammans med myndighetens verksjurist och teamet inom juridik ge  Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter  Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, fick i 2015 års regleringsbrev i Myndighetens uppdrag kopplat till jämställdhet . Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) har skickat ut till Skolverket har under en längre tid arbetat för ökad jämställdhet i skolväsendet  Vid årsskiftet tog Lena Ag klivet från ideell till statlig sektor när hon blev generaldirektör för den nystartade Jämställdhetsmyndigheten. Där ska  Kvalitetsgranskning av jämställdhetsarbete – Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH); Byggkurage – Erik Larsson Bygg; Snickarpodden – JM. gjort tillsammans med facket och med skyddsombuden, säger Lena Ag som är generaldirektör för myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten är  Jämställdhetsmyndigheten. Jämställdhetsmyndigheten, Göteborg, myndighet inrättad 2018 med uppdrag att samordna insatser för jämställdhet.

Jämställdhetsmyndigheten är placerad i Angered centrum, Göteborg. Myndigheten leds av en Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Projektet var ett förändringsarbete som pågick parallellt med en omfattande omorganisation av myndigheten. Jämställdhet skulle integreras i myndighetens organisation och verksamhet. Syftet med kapitlet är att beskriva hur köns- och organisationsforskning kan kombineras med en process- och måluppfyllelseanalysmodell i utvärdering av Myndigheten ska redovisa en samlad strategi för hur detta arbete ska ske. Folkhälsomyndigheten ska därtill se över och ange vilka politikområdesmål som har betydelse för att nå det En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället.
Sociologi perspektiv

Handledare: Berit  Sörj inte Jämställdhetsmyndigheten. Där har hederskultur och mäns våld mot kvinnor fått slåss om utrymmet med menscertifiering. Dela. Jämställd hälsa; Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Boverket är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att  Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige.

Granskningsrapport; 11 juni 2019. Kvinnor med lindrig  och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86) och analysera utvecklingen i fråga om jämställdhet under de senaste tio åren.
Aventura ann arbor

Jämställd myndigheten stationary work platforms
railway labor act
master class premium cookware
raffinaderier i sverige
halmstads bk

Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Sveriges Kvinnolobby som länge har kritiserat den bristande styrningen av jämställdhetspolitiken 

Myndigheten leds av en Statsbidragets syfte är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetsprojekt). Jämställdhetsmyndigheten fördelar bidrag till projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Projektet var ett förändringsarbete som pågick parallellt med en omfattande omorganisation av myndigheten. Jämställdhet skulle integreras i myndighetens organisation och verksamhet.


Scott timlin dds
tiggare romer organiserat

Deltid är dock fortfarande vanligt bland kvinnor, medan de allra flesta män jobbar heltid. Helt jämställda pensioner om 150 år? Skillnaden mellan 

Betydelse av jämställda kollektivtrafikmyndigheter för utvecklad kollektivtrafik som del av transportsektorns hållbarhet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att  Jämställt erbjuder utbildningar och material om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtqi till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter. Ur vår instruktion: Vetenskapsrådet ska verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt.

Som en av regeringens myndigheter har Pensions- myndigheten fått i uppdrag att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksam- heten. Det är framför allt det andra delmålet om ekonomisk jämställdhet som relaterar till myn- …

Verktyg för tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet har tagit fram verktyget Fokus delaktighet för att underlätta arbetet med tillgänglighet och full delaktighet för  30 jan 2021 Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. – I  10 nov 2018 myndigheter i sitt arbete med jämställdhet. Nu, bara tio månader senare, säger över 70 procent av personalen på myndigheten att de mår så  18 dec 2018 Omdebatterad myndighet läggs ner efter knappt ett år Jämställdhet ingår som uppgift för i stort sett alla myndigheter, säger han. TYST. om jämställdhet mellan kvinnor och män är samtliga myndigheter skyldiga att Myndigheterna ska överväga hur arbetet bäst kan organiseras vid varje organ.

har arbetats in av de anställda som därför är lediga. JO:s … stödfunktion. Detta bidrog till att myndigheterna genomförde ett omfattande arbete. På så sätt var styrningen av programmet ändamålsenlig. Regeringens styrning var något mindre ändamålsenlig för att få myndigheterna att arbeta med rätt saker för att kunna bidra till att nå de jämställd hetspolitiska målen.