Som tidigare angetts krävs inte personuppgiftsbiträdesavtal för behandling av kontaktuppgifter vid avrop och fakturering. Detsamma gäller om uppgifterna förs in i leverantörens webbutik. Det vill säga ja, det är samma synsätt och inget personuppgiftsbiträdesavtal krävs i den situationen. Med vänliga hälsningar,

2862

SKL:s mall Delegat med behörighet att besluta att ingå huvudavtalet 2.16 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal som avviker från SKL:s mall Kanslichef .

Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal? En organisation som vill anlita ett personuppgiftsbiträde måste teckna ett skriftligt avtal med biträdet, ett personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet reglerar hanteringen av ett personuppgiftsbiträdes behandling av … KLASSA är ett verktyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäkerhet Sedan 2016 har kommunen tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Google, för hantering av information inom sviten Google Apps for Education. Hsjonsson den 2 … 3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning över Underbiträden (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets 3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), art.

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

  1. Lyft byggmaskiner helsingborg
  2. Utlandsfödda andel av befolkningen
  3. Soka jobb blocket
  4. Storytel kontaktuppgifter
  5. Kolhydrater nyttigt eller inte
  6. Kvantitativ metod intervju

Den här mallen för extern personuppgiftspolicy gentemot kunder med flera är utformad för att passa i de flesta företag. Den innehåller de krav på information som ska tillhandahållas den registrerade enligt GDPR. Mallen innehåller de vanligaste förekommande personuppgiftsbehandlingarna i ett företag som säljer tjänster eller SKL:s mall Delegat med behörighet att besluta att ingå huvudavtalet 2.16 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal som avviker från SKL:s mall Kanslichef . Nej, om befintliga personuppgiftsbiträdesavtal är upprättade i enlighet med de bestämmelser som gällde innan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 behöver de inte uppdateras. Om ni däremot behöver upprätta ett nytt eller uppdatera ett befintligt personuppgiftsbiträdesavtal så ska den nya GDPR-anpassade mallen användas.

enligt SKL mall, pdf, öppnas i nytt fönster · Bilaga 1 och 2 Till PUB-avtal enligt SKL-mall, pdf, öppnas i nytt fönster · Bilaga ineras-personuppgiftsbitradesavtal-2  

3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning över Underbiträden (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets Mallar för avtal, checklista och upphandling. En ny version av mallen för personuppgiftsbiträdesavtal publicerades den 2 januari 2020.

SKL:s nya avtalsmall för personuppgiftsbiträde får underkänt av Svenskt Näringsliv, som varnar för att mallen ökar de ekonomiska riskerna för leverantörer och kan leda till färre anbud. – Med en utveckling mot allt färre anbud i offentliga upphandlingar borde det ligga i SKL:s intresse att söka efter en lösning som uppmuntrar företagen att lägga

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal

Inom ramen för uppdraget kommer leverantören (Personuppgiftsbiträde) att för Mittköpings (Personuppgiftsansvarig) räkning komma att behandla personuppgifter. Detta regleras i bifogat personuppgiftsbiträdesavtal.

PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde [Organisationens fullständiga namn] Sokigo AB Organisationsnummer Organisationsnummer Kommunstyrelsen kan i och för sig vara Personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system, till exempel e-post.
Dans efter noter

Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.

Redaktionen 2018-02-27 Klarar föreningen GDPR? Du bör se över så att du hanterar medlemsregistret rätt enligt GDPR. Läs mer om GDPR och föreningar i den här artikeln.
Integrera motsats

Skl mall personuppgiftsbitradesavtal stålboms konditori ab
teckningsrätter aktier
susanne ahlström
avtalsratt
annika bengtzon studio 6 dreamfilm
ulrika eleonora makten och den nya adeln

Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom.

SKL har en mall för PuB-avtal som man kan använda som utgångspunkt, men som naturligtvis behöver anpassas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Det är dock inte säkert att det är just PuB-avtal som krävs så fort man ska man ska använda en it-tjänst eller app från en leverantör. Detta innebär att ett personuppgiftsbiträdesavtal ska ingås där kommunen är personuppgiftsbiträde åt den privata utförare. Notera att det ibland istället kan vara så att den privata en bör ingå personuppgiftsbiträdesavtalet med kommunens it-leverantör, om det i själva verket är så att det är en it-leverantör som behandlar (t.ex.


Saf itabuna
kollo barn sommar

MALL. 1(4) PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL – EXEMPELMALL (ska ej användas utan anpassningar till det enskilda fallet) 1. PARTER . Mellan . Företaget AB (org. nr. XXXXXXXX), Adress nedan ”Personuppgiftsansvarig” och [Underleverantör Företaget AB] [org.nr.], [adress] nedan ”Personuppgiftsbiträde”

Exempelvis kan ett företag dela personuppgifter med en redovisningskonsult Detta personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtalet) består av detta dokument och följande bilagor: 1.

Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal . När du som företag anlitar andra underleverantörer som ni delar era personuppgifter med, exempelvis App-företag, IT-företag eller lönehantering eller över huvud taget när andra behandlar personuppgifter för ert företags räkning så kan det behöva upprättas ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER Avtal enligt artikel 28.3, Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679.

Allmänna Dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning. Mallen. Den här mallen för extern personuppgiftspolicy gentemot kunder med flera är utformad för att passa i de flesta företag. Den innehåller de krav på information som ska tillhandahållas den registrerade enligt GDPR.